Privacy policy | Inovia AI

Vi tar personlig integritet på största allvar.

Nedan kan du läsa om hur vi hanterar data och vart  du kan vända dig ifall du har frågor. 

Vill du kontakta oss? För brev, skriv till:

Inovia AI AB
Dalbovägen 19
191 45 Sollentuna

För email:
info@inoviaai.se

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Hello Ebbot AB med organisationsnummer 559148-4729 (“Ebbot”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, plattform och tillhörande tjänster.

INFORMATION VI SAMLAR IN

För att kunna ge dig den bästa tjänsten och upplevelsen som möjligt samlar vi in och hanterar information om dig och hur du använder Ebbots tjänster. Vi samlar in följande information.
Identifieringsinformation och kontaktuppgifter
Information som du eller din arbetsgivare lämnar till oss i form av uppgifter om dig (Användaruppgifter) eller ditt bolag (Kunduppgifter). Det innefattar namn, adress, e-post, telefonnummer, organisationsnummer samt i vissa fall personnummer, samt andra uppgifter som du eller din arbetsgivare lämnar till oss vid frågor, kundserviceärenden och vid förfrågan om information.
Teknisk information

Är den information vi samlar in automatiskt när du besöker Ebbot.se eller externa sidor där Ebbots chatt är placerad är exempelvis, teknisk information om vilken typ av enhet du använder, din IP-adress, webbläsare, operativsystem, datortyp, var du befinner dig.

Det är även information om ditt besök, så som vad du har gjort på sidorna, länkar du tryckt på för att komma till eller lämna våra sidor, vilka av våra sidor du varit på, hur länge du besökt varje sida, hur du har interagerat med våra olika sidor (klick, skrollat mm.), datum och tid med mera.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER FÖR DIG SOM ANVÄNDARE AV EBBOTS TJÄNSTER

Som användare av Ebbot Chat (Chatbot) De personuppgifter som vi på Ebbot samlar in och hanterar om dig i egenskap av användare av Ebbot Chat kan vara:

•Namn
•Telefonnummer
•E-post
•Anknytning till organisationsnummer
•IP-adress
•Information om din användning av Ebbot tjänster och webbplats

SÅ VI SAMLAR INFORMATION OM DIG

De uppgifter vi samlar in om dig kommer från följande källor:

Från dig eller din arbetsgivare Information som du eller din arbetsgivare lämnar direkt till oss samlas in vid beställningar av tjänster från oss, vid intresseanmälningar av någon av våra nuvarande eller kommande tjänster, vid kundserviceärenden eller övriga frågor över telefon, chatt eller mail.

Automatiskt insamlad information Information som automatiskt samlas in om dig när du är inne på någon av våra hemsidor samlas in genom cookies samt liknande digitala verktyg.

Insamling från andra publika källor Vi hämtar även in information om dig och ert företag från andra publikt tillgängliga källor, detta kan vara personuppgiftsregister, information för kreditbedömning, samt uppgifter från andra operatör och samarbetspartners.

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV UPPGIFTER

För att samla in och hantera dina uppgifter inom ramen för gällande lagstiftning om dataskydd måste det finnas en rättslig grund. Ebbot behandlar dina personuppgifter utifrån nedan fyra lagliga grunder: :

•Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja avtalet med dig
•Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja för Ebbot rättslig förpliktelse
•Hantering av dina uppgifter får göras efter en intresseavvägning
•Uppgifterna får behandlas efter ett samtycke från dig att behandla vissa uppgifter

Nedan har vi specificerat när din data används och vad vi har för rättslig grund för att hantera dina uppgifter samt för vilka ändamål.

DINA UPPGIFTER SOM SPARAS I SYFTE ATT TILLHANDAHÅLLA VÅR TJÄNST

Användaruppgifter (namn, telefonnummer och e-post) som anges i samband med beställning av konto för inloggning till Ebbot App som är nödvändigt för att fullfölja vårt avtal med dig. Det samma gäller även övriga administratörer som kunden väljer att ge administrations rättigheter till.
Uppgifter om dig vid annan kommunikation om våra tjänster

Information som samlas in när vi kontaktar dig med information om dina eller ditt företags befintliga tjänster hos oss samt när ni har kontakt med oss vid supportärenden eller andra frågor så sparas mail och chatthistorik samt sammanfattande anteckningar förs över samtal.

Dessa kan senare användas för att förstå om du haft tidigare frågor till oss, för att utbilda nya medarbetare, förbättra våra rutiner och arbetssätt så att vi alltid utvecklar våra tjänster för att bli så bra som möjligt för dig som kund. Den rättsliga grunden för att hantera dina personuppgifter för dessa ändamål anser vi vara 1. Nödvändigt för att fullfölja avtalet med dig samt 3. intresseavvägning, det senare då dessa uppgifter hjälper oss att leverera och utveckla våra tjänster till att bli så bra som möjligt.

Utveckling av våra tjänster
För att vi ska kunna utveckla våra tjänster, verksamhet och processer så hanterar, sammanställer och analyserar vi uppgifter om dig och våra andra kunder. Detta gör vi för att vi ständigt ska kunna erbjuda dig de bästa tjänsterna möjligt. Rättslig grund för hantering av denna data bedöms vara Intresseavvägning.
Uppgifter om dig som hanteras och sparas i marknadsföringssyfte
För att kunna marknadsföra och sprida information om våra tjänster direkt till dig så hanterar vi olika uppgifter om dig och dina beteenden på till exempel vår hemsida. De kan till exempel vara att du ser oss mer i annonsrutor när du surfar runt på andra sidor på internet, får e-post, sms, samtal eller brev från oss. Vi använder även denna information för att göra olika statistiska sammanställningar och analyser. Rättslig grund för hantering av denna data bedöms vara 3. Intresseavvägning.
Uppgifter som vi hanterar för att förhindra missbruk av våra tjänster
Vi hanterar uppgifter om dig för att tillgodose säkerheten för våra tjänster, för att förhindra och upptäcka användning som bryter mot våra villkor eller mot lagen. Dessa uppgifter hanteras med rättslig grund 1. uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja avtalet med dig samt då det i vissa fall är en för Ebbot rättslig förpliktelse.
Uppgifter som vi hanterar om dig i syfte att efterleva lagstadgade skyldigheter
För att vi ska kunna leva upp till de lagstadgade skyldigheter som vi möte så hanterar vi uppgifter om dig. Då detta är krav från andra regelverk så utgör det i sig en rättslig grund för att hantera dessa uppgifter.

SÅ LÄNGE SPARAR VI DATA

Vi sparar inte dina uppgifter längre än vi behöver. Beroende på vad uppgifterna ska användas till så sparar vi dem under olika lång tid. Från att en del data inte alls sparas till att en del data sparas på grund av krav från andra regelverk vilka då kräver att vi sparar informationen under en längre period på flera år. Nedan följer information om hur länge vi sparar uppgifter om dig: :

•Information som du eller din arbetsgivare lämnar till oss samt övrig information som vi använder för att hantera dig och ditt företag som kund sparas så länge ni är kunder hos oss på Ebbot och därefter 12 månader efter det att avtalet har avslutats.

•Information som sparas efter att du varit i kontakt med vår chatt- eller mailsupport sparas i 12 månader efter att ditt företag inte längre är kund hos Ebbot.

•För de uppgifter vi sparar för att leva upp till lagkraven i bokföringslagen så sparas denna information under en längre period än ovan, minst 7 år.

SÅ DELAR VI DIN DATA

Underleverantörer
För delar i våra tjänster så anlitar vi underleverantörer för att kunna tillhandahålla tjänsterna. För att de i sin tur ska kunna leverera tjänster till oss behöver de i viss mån information om dig som kund hos oss. Den data om dig som våra leverantörer får från oss får leverantören aldrig använda i något annat syfte än att tillhandahålla tjänsterna till oss samt utefter de villkor vi ger.
Utanför EU /EES
Några av våra underleverantörer har verksamheter samt tillhanda håller tjänster i/från andra länder än Sverige eller EU/EES. Delar vi med oss data om dig till någon leverantör som har verksamheter i länder utanför EU/EES så säkerställer vi att hanteringen av dina uppgifter sker enligt denna policy och enligt de lagar och regler som gäller för svenska medborgare.
Myndigheter och räddningstjänsten
Ebbot är skyldig att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut uppgifter om dig som följer myndighetsbeslutet. Detta kan exempelvis vara: uppgifter till polisen i en pågående utredning.

VI SKYDDAR DIN DATA

Att skydda dina uppgifter tycker vi på Ebbot är en självklarhet, därför vidtar vi alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar därför för att förebygga, förhindra och identifiera otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse av din data.

VI ANVÄNDER COOKIES

När du är inne på vår hemsida så följer vi det du gör genom att använda cookies. Vi använder endast cookies eller annan liknande teknik om du samtycker till detta. När du kommer in på vår hemsida finns det en informationsruta om att Ebbot använder cookies samt att du genom att fortsätta surfa på hemsidan anses lämna ett samtycke till att vi installerar cookies på den enhet du använder. Du kan läsa mer om vad en Cookie är för något här”.

De cookies vi lämnar på din enhet när du är inne på Ebbot.se eller använder Ebbot Chat är:

Google Analytics – används för att analysera besökares aktivitet på Webbplatsen. Det går inte att identifiera dig utifrån dessa uppgifter. Denna cookie är permanent och sätts av Google.

Session cookies – Denna Cookie placerar vi automatiskt när du är inne på sidan följer de funktioner du använder på sidan, exempelvis att du efter inloggning förblir inloggad när du surfar runt på de olika sidorna. Denna sparas permanent på din enhet.

Om du vill ta bort cookies

Då de flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies behöver du ändra inställningar i din webbläsare om du inte längre vill samla in cookies. Du kan alltid välja att rensa ut de cookies som är sparade på din enhet, även detta gör du i din webbläsares inställningar.

Du som är användare och besökare av våra hemsida och tjänster är införstådd med och accepterar tjänstens funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om du inte godkänner användningen av cookies. Ebbot ansvarar inte för information som placerats på eller hämtas från din enhet via en cookie från en annan plats än Ebbot.se.

DU ÄGER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in uppgifter om dig men det är du som är ägare till dessa uppgifter. Som ägare av uppgifterna har du därmed rätt att ställa vissa krav på oss som hanterar dina uppgifter.

•Du kan beställa ut ett utdrag över de personuppgifter vi sparar och hanterar om dig samt på vilka sätt denna information hanteras.

•Du kan begära att vi rättar eventuella felaktiga uppgifter om dina uppgifter

•Du kan begära att bli raderad, under förutsättningarna att vi inte på grund av någon annan lag måste behålla dessa uppgifter.

•Du kan begära att vi under en period ska begränsa hanteringen av dina uppgifter.

•Du kan begära ut din data för att kunna flytta och använda på annat håll.

För att använda din rätt till någon av punkterna ovan kontakta oss och specificera vad du önskar, använd de kontaktuppgifterna överst på denna sidan.

DU ÄGER DINA PERSONUPPGIFTER

Om du anser att vi inte hanterar din data enligt gällande regelverk uppskattar vi om du uppmärksammar oss om detta. Genom kontaktuppgifterna överst på denna sida.
Dataskyddsombud

Med syfte att övervaka att vi följer de reglerna för skydd av personuppgifter har vi på Ebbot utsett ett dataskyddsombud (DPO). Om du vill komma i kontakt med vår DPO så kontaktar du denne genom mailadressen överst på denna sidan.

Exceptionellt hög träffsäkerhet och enkel att använda.

Inovia AB registers personal data in connection with:

a) Notification of a service offered through the various platforms offered by the company.

b) When you enter your e-mail address or your mobile phone number on the website.

d) If you contact us via email, by phone, our websites and social media.

e) If you sign up for email subscriptions.

f) Your visit to our websites, including but not limited to traffic data. It is location data, weblogs and other communications data, such as the IP address, type of device, operating system and browser type used for the visit.

Collection with consent.

By filling out a consent form on the website (for example subscribe to newsletter, receive promotions and offers etc.) you agree that your personal information (for example name, telephone, email) may be used for marketing purposes for the services you are exposed to where you are asked to fill in your personal information. We also collect your IP address, geographic position, and interests in order to better adapt our marketing to you.

By browsing our website you also agree to that we may add cookies, both a so-called third-party and first-party cookies, on your computer you are surfing from. These cookies will follow you and your online behavior on our website in order to offer you marketing based on your online behavior.

How we use collected information.

Inovia AB processes personal data mainly for the purposes stated below and for any additional purposes stated at the time of collection:

 • → To fulfill orders for services through one of the platforms offered by the company;

 • → Enable good customer service, like managing your requests, correcting incorrect information or sending information you requested e.g. newsletter;

 • → Information on ordering a service is stored and analyzed, as well as the basis for offers and discounts as well as promotion of both general and targeted nature;

 • → In order to manage customer profiles, conduct analyses and market research;

 • → For system administration and for obtaining statistical data about the behavior and patterns of our users, this does not identify any individual but occurs at aggregated level;

 • → To develop, deliver and improve our products and services through analysis of your behavior on our websites and app.

 • → Personal data is also used for analysis to perform segmentation/profiling, in order to develop targeted offers and services

 • → To send you information and promotion via SMS, email, app, push or other digital contact routes such as social media since you have an active customer relationship with us;

 • → To contact you via app, SMS, email or post about other offers, promotions or services that we believe may be of interest to you, please note that you may decline this promotion at any time;

 • → To provide you with relevant recommendations, offers, and custom services based on what other people with similar behaviors have been interested in, what you have chosen for service, looked at and shown interest in;

 • → To help us develop our site and app to be more useful and to enhance your user experience of the platforms offered through the company by customizing the display of the services to the device being used;

 • → To send important messages as communication about changes in our terms and policies;

Information that may be disclosed.

We can share information with other companies that process data on our behalf in order to perform our services, i.e. analysis, distribution or other services to maintain and apply our terms of use and delivery terms. However, all handling of personal data always ensures high security and confidentiality.

The Company only collaborates with partners handling personal data within the EU/EEA or with companies that maintain the same level of protection as in the EU/EEA by, for example, have joined the so-called Privacy Shield Agreement between the EU and the United States.

About cookies.

When you use our site and app, personal data may be collected via e.g. cookies. This will store the information about your use and the pages that are visited. This could be technical information about your device and Internet connection such as operating system, browser version, IP address, cookies, and unique identifiers. When visiting our websites where our services are provided, different techniques can be used to recognize you in order to learn more about our users. This can be done directly or through the use of third-party technology.

Legal basis, storage, and disclosure of personal data.

By submitting data to the company, you provide your permission for the company to register and store information about which service purchased and processing the specified personal data for the specified purposes. As a legal basis for treatment, the company will refer to the fulfillment of agreements, legitimate interest or consent. If the company uses legitimate interest as a basis, it will only be done for the purposes stated above. Please note that you can at any time withdraw your consent by contacting us.

The treatment is in accordance with current legislation and means that personal data are not retained for a longer period than necessary for the purpose of the treatment. The company will store your personal data as long as you are a customer with us. For marketing purposes, information older than 3 years is not used. This implies that data will be erased when they are no longer relevant or necessary for analysis or direct marketing for the purposes for which they have been collected. Some information may be retained longer when required due to other legal requirements. However, all handling of personal data always ensures high security and confidentiality.

Your rights and choices.

You have rights regarding your personal data and you are able to influence your information and what is saved. The company will, on its own or the customer’s initiative, rectify data that is found to be incorrect. You can also at any time request that your data be deleted or that its use is limited by contacting us. If you believe that we do not respect your rights, please contact the company or you can contact the Data Protection Authority in your country, please find the right one at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

You can at any time refrain from receiving marketing communications from us by updating your account settings on My Pages by clicking “unsubscribe” in the email and SMS communications that we send you. You are always welcome to contact our customer service to help you decline our communications.

You can, once a year, receive information about the personal data registered in a written form from Inovia AB.

Links to other sites.

In the event that our site contains links to third party websites, websites, or materials published by third parties, these links are for information purposes only. Because the company has no control over the content of these websites or its materials, we are not responsible for its content. The company is also not responsible for any damages or losses that might arise from the use of these links.

How to contact us.

For further information about personal data management or if you have any questions, feel free to contact us at:

info@inoviaai.com

Or send by regular mail to:
Inovia AB
Arne Beurlings Torg 3
164 40 Kista, Sweden

Would you like to know more?

Please contact us for more information on all professional service offerings.

How to get started

we'd love to have your feedback on your experience so far

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.