Kom igång | Inovia AI
börja automatisera nu!

Kom snabbt igång med en skräddarsydd chatbot för kundsupport.

I syfte att snabbt komma igång och dra nytta av automation startar vi upp er.  Dessutom skräddarsyr vi grund AI modellen med hänsyn till just era kunders frågor enligt vår enligt vår snabba välbeprövade kick-start metod.

Första delen

Att skapa en skräddarsydd chatbot.

Sätt ihop ditt team – och träffa vårt!

Inledningsvis samlar vi ihop det rätta projektteamet från din sida och kombinerar med våra automationsexperter. Målet är att skapa ultimata förutsättningar för att i slutändan få en riktigt intelligent chatbot. Genom att sätta samman nyckelpersoner med domänkunskap blir resultatet i i sin tur inte bara rättvisande, arbetet går snabbt också.

Vecka 1

Vad frågar era kunder om?

Nu är det dags för din historiska supportdata att komma till användning. Genom att använda vårt etiketteringsverktyg så inte bara sorterar vi datan utan också identifierar dina kunders huvudsakliga problem. Som ett resultat får ni en sammanställning med utfallet. Detta kan följaktligen även  användas som underlag för att se över köpprocesser och kundresor.

Därefter, med denna analys som grund tar vi fram en plan för vilka frågor som ska automatiseras först. 

Vecka 2

Vilken service skall chatboten ge?

För ett lyckat projekt är det i första hand viktigt att sätta mål för chatboten, d.v.s vilka problem skall boten lösa och sedan hur skall de lösas. Lika viktigt är att definiera lösningens framgångskriterier, när boten har uppnått målen så att säga. Slutligen listar vi  önskade åtgärder och alternativ för kundernas frågor.

Vecka 3

Skapa konversationer som matchar era mål.

Omedelbart därefter fortsätter vi med integrationer. Det innebär att vi kopplar ihop era processer och system med vår plattform. Vidare med bästa praxis för konversationsdesign skapar våra automationsexperter dialoger för era kunders behov. Slutligen tränas AI modellen på nytt för att superboostas med er skräddarsydda data. 

Vecka 4

Testfas och utvärdering inför launch

Nu inleds testfasen. Med en väl vald fokus grupp sätter vi den digitala assistenten på prov. Vi går metodiskt tillväga för att efterlikna verkligheten. Med ett väl utarbetat scenario-manus som underlag. På så sätt mäter vi prestanda i jämförelse med de kriterier vi tidigare satt upp. Mot bakgrund av detta justerar vi AI modellen, kompletterar med data tillslut finslipar dialogerna tills vi är säkra på att målen nås.

Likaledes utvärderar vi att tonalitet i språk överensstämmer med era värderingar och uttryck. Målet är att chatboten skall vara en förlängning av ert varumärke.

Vecka 5

Lansering av chatbot

Nu börjar den spännande resan, era kunder får tillgång till support dygnet runt och samtidigt börjar ni samla värdefull kunddata.

Direkt efter publicering övervakar vi plattformen 24/7 och ser till att allt flyter smidigt. 

Vecka 6

Andra delen

Samla data och gör den ännu bättre.

Er chatbot data är en guldgruva

Till en början efter lansering kommer vi tillsammans att granska din virtuella agents prestanda i Analytics och Inbox. På så sätt kan vi både mäta datan och analysera kundkonversationer. Vi använder också inkommen data för att göra tillägg och slutligen förbättra er AI modell. Som ett resultat sparar du dels tid för dina medarbetare och dels utökar du öppettider vilket innebär nöjdare kunder.

Utbildning och support

Som en del av vårt engagemang efter lanseringen tillhandahåller vi anpassade strategier för optimering. Vid pedagogiska utbildningstillfällen går vi igenom varje komponent och sätter er in i vidareutveckling av chatboten. Plattformen är byggd för att vara intuitiv och är mycket lättskött. Vi finns till hands hela tiden.

Fortsättningsvis

För att göra det enkelt för er får ni regelbundet uppdateringar med sammanställd analys av chatbotens prestanda. Det innehåller även förslag och tips med förbättringar för att hålla ditt hålla ditt supportteam och AI-modell högpresterande. 

Kom igång med AI-driven kundsupport!

Kontakta oss så hjälper vi er igång.

How to get started

we'd love to have your feedback on your experience so far

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.