Kom igång | Inovia AI
börja automatisera nu!

Vi hjälper er igång.

För att ni snabbt skall kunna dra nytta av chatboten, hjälper vi er igång.  Dessutom skräddarsyr vi grund AI modellen till att bli expert på just era kunders frågor enligt vår enligt vår snabba välbeprövade kick-start metod.

Första delen

Att skapa en skräddarsydd chatbot.

Sätt ihop ditt team – och träffa vårt!

Med det rätta projektteamet från din sida, i kombination med våra automationsexperter, har vi förutsättningarna att skapa en riktigt intelligent chatbot. Genom att samla nyckelpersoner med domänkunskap blir slutresultatet inte bara rättvisande, det går snabbt också.

Vecka 1

Vad frågar era kunder om?

Dags för din historiska supportdata komma till användning. Med vårt etiketteringsverktyg identifieras dina kunders huvudsakliga kontaktorsaker – och vi får en sammanställning med utfallet. Med denna analys som grund tar vi fram en plan för vad som ska automatiseras först. 

Vecka 2

Vilken service skall chatboten ge?

För att utöka support och avlasta personal med automatiserade flöden, är det viktigt att lista mål och åtgärder för kundernas frågor. Tillsammans designar vi skräddarsydda lösningar och framgångskriterier för att matcha dem. 

Vecka 3

Skapa konversationer som matchar era mål.

Vi kopplar ihop era processer och system med vår plattform. Med bästa praxis för konversationsdesign skapar våra automationsexperter lösningar för era behov.  AI modellen tränas på nytt för att laddas med er skräddarsydda data. 

Vecka 4

Testfas och utvärdering inför launch

Med en väl vald fokusgrupp sätter vi den digitala assistenten på prov. Vi går metodiskt tillväga med ett väl utarbetat scenario-manus som guide. Vi mäter prestanda, justerar AI modellen och kompletterar tills vi är säkra på att målen nås. Tillsammans utvärderar vi att tonalitet i språk överensstämmer med ert varumärke. 

Vecka 5

Lansering av chatbot

Nu börjar den spännande resan, era kunder får tillgång till support dygnet runt och ni börjar samla värdefull data.

Direkt efter publicering övervakar vi plattformen 24/7 och ser till att allt flyter smidigt. 

Vecka 6

Andra delen

Samla data och gör den ännu bättre.

Er chatbot data är en guldgruva

Efter lansering kommer vi tillsammans att granska din virtuella agents prestanda i Analytics och Inbox. Där kan vi analysera datan och granska konversationerna. Vi mäter resultat och använder inkommen data för att  förbättra er AI modell.

Utbildning och support

Som en del av vårt engagemang efter lanseringen tillhandahåller vi anpassade strategier för optimering. Vid pedagogiska utbildningstillfällen går vi igenom varje komponent och sätter er in i vidareutveckling av chatboten. Plattformen är byggd för att vara intuitiv och är mycket lättskött. Vi finns till hands hela tiden.

Fortsättningsvis

För att göra det enkelt för er får ni regelbundet uppdateringar med sammanställd analys av chatbotens prestanda. Det innehåller även förslag och tips med förbättringar för att hålla ditt hålla ditt supportteam och AI-modell högpresterande. 

Kom igång med AI-driven kundsupport!

Kontakta oss så hjälper vi er igång.

How to get started

we'd love to have your feedback on your experience so far

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.