Röstbot | Inovia AI
RÖSTBOT OCH IVR 2.0

Vår röstbot tar själv­be­tjäning till nästa nivå.

För en kund att kunna ställa en fråga via tal ökar tillgängligheten och servicenivån ytterligare. Det går snabbare och vad mera är tillåter det kunden att göra det handsfree.

 • Talad service 24/7 - aldrig kö

 • Samma avancerade NLP som för chat

 • Egenutvecklad röstigenkänningsteknik

Konversationell Al från Inovia låter dig automatisera både röst, chatt och IVR samtidigt i samma enkla och intuitiva gränssnitt.

Uppgradera din chatbot med röst

Varför skriva när man kan tala?

Med vår chatwidget kan kunderna sålunda välja om de vill chatta skriftligen eller använda rösten. Kunden kan samtidigt välja att skriva och därpå få både talat och skrivet svar tillbaka. 

 • Tillgänglighetsanpassad

  För personer med nedsatt syn eller motoriskt svag i händer kan det vara en utmaning att komma i kontakt med kundtjänst. 

 • Förbättrad kundupplevelse

  Talad kunderservice ger ytterligare ökad positiv upplevelse för kunderna.

lagkrav på tillgänglighet

Webb­formulär - använd rösten för att fylla i.

Många organisationer uppskattar nyttan och möjligheterna med webbformulär där användaren själv fyller i och därmed lämnar uppgifter direkt på webbplatsen. Problemet är att onlineformulären inte är tillgänglighetsanpassade, de går att få upplästa med en websideuppläsare, men följden blir att de inte går att att fylla i. 

Med kommande lagkrav på webbtillgänglighet, framför allt för en offentlig aktör, är en talad chatbot en utmärkt lösning av den orsaken. Det beror på att den för det första hämtar rätt formulär, och för det andra låter användaren fylla i det med rösten, steg för steg. Därefter skickas uppgifterna till rätt instans.

KONVERSATIONELL IVR

Automatisera telefonsamtal med IVR 2.0

Med samma banbrytande teknik med AI, NLP och NLU som vi använder i plattformen för chattautomatisering, har vi nu även lagt till röstigenkänning.  

Med AI plattformen som växeltelefonist är det således en intelligent AI-driven röstbot som tar emot och slussar alla inkommande samtal. 

 • Inga väntetider i växeln 

  Att slippa telefonköer bara för att komma fram till växeln är värt mycket för en kund.

 • Kan svara dygnet runt

  Att få service när behovet finns uppstår. T.ex lämna en felanmälan eller röstmeddelande till rätt person.

 • Enkel att använda 

  Alla dialoger skapas på samma enkla sätt för chatt.

Låt kunderna beskriva vad de vill ha hjälp med så kommer vår IVR 2.0 lösning förstå och ge  korrekt respons.  

EGENUTVECKLAD och oberoende

Vår egen röst­igen­kännings­teknik.

Vi har tagit fram en egen röstigenkänningsteknik som tolkar naturligt tal. Grunden är baserad på svenska vilket medför att den därmed hantera vitt skilda dialekter. Med funktionen Ljudrensning sorterar den även bort ovidkommande bakgrundsljud vars effekt skulle kunna vara besvärande för transkriptionen.  

Det är en stor fördel att inte vara beroende av andra leverantörer och detta innebär att alla komponenter finns integrerade i plattformen från början. Effekten blir att alla komponenter uppdateras automatiskt. Med samma avancerade NLP/NLU plockar den virtuella assistenten ut vad kunden avser med sin fråga, på samma sätt som med skriven chat. 

Kom igång med AI-driven kundsupport!

Kontakta oss så hjälper vi er igång.

How to get started

we'd love to have your feedback on your experience so far

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.