Offentlig förvaltning | Inovia AI
OFFENTLIG FÖRVALTNING

AI driven chatbot automatiserar service.

Kommuner och offentlig förvaltning har mycket inkommande ärenden och tidspress att hantera dessa. Medborgare har många frågor och uppgifter de behöver ha uträttade och det kan vara svårt att nå rätt person inom utsatt telefontid. 

  • Ökad självbetjäning minskar press på medarbetare 

  • Nöjdare medborgarna med service dygnet runt 

  • Tillgänglighetsanpassad information med röstbot

Med Inovias digitala assistent kan många av dessa ärenden automatiseras och lösas direkt. Medborgare behöver inte invänta telefontider eller vänta på mailsvar.  Anställda frigör tid som kan läggas på utvecklande arbete. 

PEKA RÄTT

Hjälp att hitta svar.

Ibland kan det vara svårt för en besökare att hitta rätt på en hemsida. Det man söker kan vara placerat långt ned på en sida eller så missar man det helt enkelt.  

Inovias chatbot löser det. Den avancerade AI som utgör grunden för plattformen erbjuder en sökfunktion med mycket hög semantisk precision. Den identifierar kundens avsikt med sin fråga och söker igenom hela hemsidan och/eller uppladdade dokument för bästa semantiska träff. För uppladdade dokument presenteras även besökaren det ställe i texten där svaret på frågan finns. 

Notera att funktionen inte är att jämföra med en vanlig sökfunktion på en hemsida vilken bara plockar upp exakta nyckelord och i sökresultatet presenter precis allt den får träff på. 

INTEGRERA SYSTEMen

Öka kundernas självbetjäning.

Öka möjlighet till självbetjäning genom att integrera de system ni använder. På så sätt blir medborgare fria att hämta uppdateringar när det passar dem, t.ex. bygglov eller utredningar. Och era medarbetare blir avlastade från repetitiva frågor. 

Ärenden skickas till rätt person eller avdelning och vid behov av eskalering sker en sömlös övergång till manuell chat. Finns ingen agent tillgänglig kan ett ärende skapas där den föregående konversationen automatiskt inkluderas.

Vi har färdiga integrationer till de flesta system på marknaden. 

RÖSTBOT

Tillgänglighetsanpassa support med röstbot.

Inkludering är viktigt för oss och vi jobbar med att göra livet enklare för alla. Genom att göra chatboten röststyrd blir tjänsten tillgänglig även för medborgare med nedsatt syn eller motorisk utmaning.  

Genom att helt enkelt säga vad du vill kan chatboten plocka fram rätt information till dig. Du får chatten både på text och med talsvar. 

STEG FÖR STEG FORMULÄR

Chatboten ersätter formulär och e-tjänster.

Många kommuner har en ansenlig mängd formulär och e-tjänster. Det är felanmälningar, allmän kontakt, skola och fritids, modersmål, äldreomsorg, avfall och återvinning etc. Dessa skall hållas aktuella av anställda, skapas nya och publiceras på hemsidan. För medborgare är mycket som skall fyllas i och ibland kan det vara svårt att veta exakt vilket formulär som skall användas. 

Inovias virtuella agent kan drastiskt förenkla denna process. Formulären behövs helt enkelt inte. Det räcker att du skriver/säger i chatten vad saken gäller. Chatboten tolkar din avsikt och ställer sedan frågor steg-för-steg och samlar in korrekt information för just denna förfrågan.  

Informationen skickas sedan lättöverskådlig till berörd avdelning/medarbetere, och besökaren får ett kvitto på inlämnad förfrågan/formulär. 

SÄKER E-SIGNERING MED BANKID

Autentisering sköts i chatten.

Med vissa integrerade tjänster i chatten kan id kontroll behövas. Autentisering sker i chatten enkelt och säkert med BankID. 

100+ SPRÅK

Erbjud flera språk

Chatboten känner igen och förstår 100+ språk från början. Har du valt att bara erbjuda svar på ett språk, förstår den ändå frågan om du ställer en fråga på ett annat språk. Den svarar – men på det språk du valt att erbjuda. Det är lätt att utöka med fler språk.

KRIS

Hantera kommunikation i kris.

Vid krissituationer är osäkerhet kring fakta något man till varje pris bör undvika. Inovias chatbot kan stärka upp support och ge sakliga svar och tydlig information till berörda medborgare, helt automatiskt 24/7. 

ANALYS

Vad vill medborgarna veta?

Att veta vad medborgarna frågar om är ovärderligt. Med komponenten Analytics får du djupa insikter i vilka ämnen som berörs mest. Med tillgång till denna information kan du förbättra chatboten och även få indikationer på andra processer som kan behöva förbättras. 

Kom igång med AI-driven kundsupport!

Kontakta oss så hjälper vi er igång.

How to get started

we'd love to have your feedback on your experience so far

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.